top of page

FENIT voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing.

Een exemplaar vind u hieronder of zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

bottom of page